Czym jest neutralność sieci? Jedyny taki przewodnik (zaktualizowany 2021)
FCC (Federalna Komisja Łączności) głosowała za wycofaniem zasad dotyczących neutralności sieci, co byłoby kontrowersyjnym posunięciem. Mniej więcej jedna trzecia wszystkich Amerykanów nie ma pewności co do neutralności sieci, więc podsumowaliśmy, co powinniście wiedzieć i jak może to wpłynąć na użytkowników Internetu. Czym jest neutralność sieci? Neutralność sieci jest zasadą polegającą na tym, że wszystkie dane...